Hvorfor Freelance

Hvorfor Freelance

Af Helle Stougård

En Freelancer gør det samme, som alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet – vi sælger vores kompetencer og vores tid, on-demand.

Vores CV er ikke blot en liste over virksomheder, der har købt vores kompetencer på fuld tid, på kontrakt og gennem en årrække, men derimod en liste af projekter, vi har udført, for mange forskellige arbejdsgivere.

Vores arbejdsgiver er blevet til vores kunde.

Som Freelancere møder vi mange forskellige brancher, projekter og mennesker. Vi kommer med en objektiv vinkel og friske input, til gavn for den virksomhed, vi arbejder for.

Vi mestrer effektiv omstilling, er gode til at netværke, lytte, lære og forstå nye sammenhænge.

Det er gode egenskab at besidde, som sælger af sin arbejdskraft i det moderne samfund, hvor freelance-økonomien er i stærk udvikling og påvirker den måde mennesker og virksomheder organiserer sig på.

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked er flydende og dynamisk, fragmenteret og projektorienteret. Finanskrisen, som rullede ind over os for mere end 10 år siden, lærte os om noget, at fast job ikke er lig med jobsikkerhed. Freelancere forstår, om nogen, at holde sig employable.

Vi er Freelancere, fordi vi elsker spændende udfordringer. Fordi vi nyder muligheden for at tage imod de opgaver, vi møder på vores vej og fordi frihed, udvikling. mobilitet og flexibilitet er værdier vi vægter højt.

Sådan stykker en Freelancer sit arbejdsliv sammen og sådan hyrer moderne virksomheder kompetencer ind.

Hvis I har brug for Freelance assistance til løsning af en opgave, så kontakt mig og hør mere om mulighederne.